Kunst beweegt in week 48 : de eerste fase van het project is afgerond

Alle collages zijn nu afgerond. Het is een prachtige, kleurige verzameling geworden, die allerlei aspecten van de wijk laat zien.

In de komende weken worden ze gefotografeerd om aan te leveren aan de drukker. In januari wordt de stalen notenbalk gemaakt en plaatsing en onthulling worden verwacht in februari.