grafmonumenten

Een deel van mijn opdrachten bestaat uit het ontwerpen en maken van grafmonumenten. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de betrokkenen. Ik streef ernaar de gevoelens die de nabestaanden willen overbrengen in het ontwerp tot uitdrukking te brengen.