grafmonumenten

Een deel van mijn opdrachten bestaat uit het ontwerpen en maken van grafmonumenten. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de betrokkenen. Ik streef ernaar de gevoelens die de nabestaanden willen overbrengen in het ontwerp tot uitdrukking te brengen. Soms maak ik een beeld van de oude grafzerk voor de nabestaanden, al dan niet met behoud van (een deel van) de tekst.