Kunst beweegt in week 43

028-kopie.jpgDeze week hebben we een kleine tentoonstelling over het project ingericht aan de wand van het wijkcentrum Alleman, zodat bezoekers kunnen zien hoe het project verloopt.

Ook hebben we een bezoek gebracht aan de verschillende groepen bewoners van Ons Tweede Thuis,  om samen te kijken naar de vorderingen van de 12 noten, die door hen gemaakt worden. Iedereen is erg enthousiast over het project en daar zijn de resultaten ook naar!

De groep deelnemers aan het project is al met de laatste noten bezig. Ondertussen wordt het boek met ideeën gevuld en kan de uitvoering daarvan de komende week beginnen.

Kunst beweegt in week 42

voetnoot-10-2013.jpg Deze week is een groep bewoners van Ons Tweede Thuis aan de Maccabiadelaan in de wijk Bankras Kostverloren begonnen aan een aantal kleine noten voor het kunstwerk. Verder is een begin gemaakt met het maken van de grote boekvorm, waaruit de notenbalk voortkomt.

Kunst beweegt in week 41

910-006-kopie.jpgDeze week heeft weer een aantal prachtige noten opgeleverd. Ook is de omgevingsvergunning voor het kunstwerk langs de Oranjebaan aangevraagd. Kijk voor meer foto’s van deze week op www.kunstbeweegt.wordpress.com.

Kunst beweegt in week 40

210-015-kopie.jpg

Nu het project in volle gang is, zijn er veel foto’s te zien van het werk van de deelnemers. We houden een blog bij op www.kunstbeweegt.wordpress.com , waarop al die foto’s te zien zijn.

Kunst beweegt: Het maken van de noten is begonnen

 Maandag 23 september is een groepje deelnemers begonnen met het maken van de noten. Er zijn veel verschillende materialen aanwezig om mee te werken, maar ook eigen materialen kunnen verwerkt worden in de persoonlijke noot. Er wordt nu twee wekelijks gewerkt, op maandagmiddag en woensdagavond in wijkcentrum Alleman.

Project Kunst beweegt :Keuzes gemaakt uit vele ideeën, volgende week aan de slag!

Deze week hebben de deelnemers aan het community art project Kunst beweegt samen een keuze gemaakt over de vorm van het kunstwerk, de notenbalk, en de invulling daarvan. Het wordt een beweeglijke vorm, beginnend met een open boek, waaruit de noten voortkomen. De locatie van het kunstwerk ligt precies tussen de operabuurt en de boekenbuurt in. De lijnen van de notenbalk worden langzaam wijder: de muziek zwelt aan en neemt je mee de wijk en Amstelveen in.

De thema’s van de noten gaan over je wens voor de wijk (toekomst), wat je bijzonder vindt aan de wijk (heden), en wat er vroeger was op deze plek (verleden).

Volgende week wordt er gestart met het maken van  collages op een basisvorm, die vervolgens op aluminiumplaat wordt afgedrukt.

Kunst beweegt: veel ideeën

1e-bijeenkomst-kunst-beweegt-013-kopie-kopie.jpgDe eerste bijeenkomst voor het project Kunst beweegt was een opeenvolging van ideeën over alternatieven voor de vorm van de notenbalk , over  uitbreiding  van het kunstwerk van muzieknoten (vanwege de locatie aan de rand van de     operabuurt) met boeken (vanwege de aan de andere kant van de weg gelegen boekenbuurt) , vormgeving en formaat  van de noten, de te gebruiken materialen en tenslotte thema’s en verbinding tussen de verschillende noten.

Uitgangspunt bleef de notenbalk , daar werd verder op voortgeborduurd. De noten worden vormgegeven d.m.v. collage van verschillende materialen.  Op de volgende bijeenkomst wordt gekozen uit alle ideeën.

Buurtbewoners enthousiast over community art project Kunst beweegt

info3.jpgOp de informatie bijeenkomst van 3 september in wijkcentrum Alleman werd door bewoners enthousiast gereageerd op de presentatie van het nieuwe community art project Kunst beweegt in Bankras Kostverloren.

Het uitgangspunt voor het kunstwerk is een notenbalk op 4 á 5 meter hoogte  vol  kleurige muzieknoten. De inspiratie daarvoor komt uit het feit dat de locatie voor het kunstwerk  de operabuurt is.

Over verdere  ideeën voor dit kunstwerk wordt gebrainstormd in de eerste bijeenkomst van het project op woensdag 11 september a.s. om 19 uur in wijkcentrum Alleman.

U kunt zich nog aanmelden als deelnemer voor het project op info@nicolevanbuuren.nl

Kunst beweegt in Bankras Kostverloren, een nieuw community art project

alleman-450-600.jpgIn september 2013 gaat het nieuwe community art project Kunst beweegt in Bankras-Kostverloren van start. Buurtbewoners van de hele wijk kunnen meewerken aan een heel bijzonder kunstproject in de wijk onder leiding van Ria Sol en mij. Het project is ontstaan uit een bewonersinitiatief en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente, het wijkplatform Bankras Kostverloren, Eigen Haard en Stichting Cardanus.

Op dinsdag 3 september om 20.00 uur wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in wijkcentrum Alleman. Daar wordt meer informatie over het project gegeven. Het kunstwerk komt in de openbare ruimte in de wijk te staan. Het project zal zo’n 3 maanden duren. U kunt zich al aanmelden voor de bijeenkomst of als belangstellende voor het project via mijn email adres: info@nicolevanbuuren.nl

Cultuurproject basisschool 2010

cultuurproject-basisschool.jpgIn de zomer van 2010 heb ik weer een cultuurproject met kinderen van de openbare basisschool M.L. King gedaan. De kinderen maakten eerst een kleimodelletje van een dier of fantasie-dier,  waarbij ze al oefenden met het weghalen van materiaal met een mesje. Vervolgens maakten ze hun beeld in mergel op grote tafels op het schoolplein, heerlijk in de zon.